Franeker Management Academie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Publicaties
mr. L.A.F.M. Kerklaan

De Balanced Score Card als Strategisch Managementconcept

In de bijdrage ‘De Balanced Scorecard als strategisch managementconcept’ bespreken de auteurs L.A.F.M. Kerklaan en D. Dresens het managementconcept Balanced Scorecard. De Balanced Scorecard is een managementconcept dat is ontwikkeld door R.S. Kaplan en D.P. Norton (1992, 1996).De bijdrage beperkt zich niet tot de Balanced Scorecard als management dashboard.

Aangegeven wordt hoe met het concept Balanced Scorecard vorm kan worden gegeven aan strategisch management. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het beschrijven, meten en het managen van de strategie. Drie thema’s staan daarbij centraal: het opstellen van een strategy map, het inrichten van de scorecard met key performance indicators en de vijf principes van de strategy focused organization. Lees meer

 

Maken modellen waar wat ze beloven?

In de kwaliteitszorg vallen we graag terug op het INK-managementmodel, het EFQM-model, de systematiek van de Baldrige Award of op de ISO9000-certificatie. Directeuren en managers adopteren deze modellenop gezag van de kwaliteitsdiscipline, maar gebruiken ook andere modellen als value based management, economic value added of de BalancedScorecard. Een belangrijke vraag is natuurlijk: werken deze populaire standaardmodellen wel? Maken ze waar wat ze beloven, namelijk ‘goed presteren’, soms zelfs excelleren of ‘kwaliteit leveren’? Lees meer

 

Modellen en technieken die werken

Op 7 augustus 2006 voltooide Apple de transitie van IBM naar Intel-chips als processor voor de geheleproductlijn. Binnen 210 dagen was de technische metamorfose van alle laptops en desktopcomputers voltooid. Hoe speelt deze onderneming dit klaar? Net als Apple zijn veel ondernemingen op weg een ‘highperforming organisation’ te worden. Welk instrumentarium heeft de leiding hiervoor ter beschikking? Welke modellen of technieken zijn hier werkzaam? Om deze vraag te beantwoorden is het goed nog even stil te staan bij de hoog presterende organisatie. Wat is dat? Er zijn drie kenmerken. Lees meer.

 

De Resultaatgerichte Overheid

Prestatiemeting blijkt een voorwaarde voor een resultaatgerichte overheidsorganisatie. Resultaatgerichtheid is echter niet het gevolg van prestatiemeting, maar van het vinden van de juiste spelregels bij de beoordeling van de meetresultaten. Overheidsorganisaties hebben hiermee meer moeite dan private organisaties. Enerzijds door de (grillige) factor politiek, anderzijds doordat zij ‘klanten’ hebben met  belangen die tegengesteld zijn aan die van andere klanten of de overheidsorganisatie zelf. In dit artikel, gebaseerd op “De Resultaatgerichte Overheid” van De Waal en Kerklaan dat in april 2004 is verschenen, gaan we op zoek naar een oplossing hiervoor. Lees meer

 

Scholen op koers met de Onderwijscockpit

De Henricusschool voor basisonderwijs in Amsterdam heeft als speerpunt gekozen dat de leerlingen aan het eind van de basisschool zelfstandig kunnen leren. Maar wat moeten we daaronder verstaan: welke kennis, vaardigheden en houdingen moeten leerlingen zich eigen maken om zelfstandig te kunnen leren? Als het team wil weten of de aanpak succesvolis, moet het ook aangeven wanneer het tevreden is over de inspanningen om zelfstandig lerende leerlingen af te leveren. Moeten alle leerlingen aan de gestelde competentie voldoen? En in welke mate? Lees meer

 


Pagina 3 van 4

Auteur

Auteur: Leo A.F.M. Kerklaan

Leo_Kerklaan_Master_Graduation

Leo Kerklaan (1948) is als organisatieadviseur en sinds 1989 als partner aan Holland Consulting Group (Amsterdam) verbonden. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij gedurende 15 jaar managementfuncties vervuld, aanvankelijk bij de Postbank en later bij Fokker Aircraft BV.